PRIVACYVERKLARING

PRIVACY | VERKLARING

Gebruik website

‘Ping An Acupunctuur’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik jouw gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. ‘Ping An Acupunctuur’ zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Als je een bestelling plaatst heb ik je naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren.

Ik gebruik je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Ik ben je heel erkentelijk voor een recensie, je kan er zelf voor kiezen om je naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. Ik ben nieuwsgierig naar de meningen van mijn bezoekers maar behoud mij het recht voor om bijdragen die niet aan mijn sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. ‘Ping An Acupunctuur’ gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik van mijn website en de feedback die ik krijg van mijn bezoekers helpen mij, om mijn site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten zodat ik je nog beter van dienst kan zijn met informatie over onderwerpen die je interesseren.

 

Behandelprogramma’s

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Voor mijn volledige Privacy Beleid verwijs ik je naar dit document.